2003.08.26

A WFSZ biztons?gi aj?nl?sai webfejleszt?k sz?m?ra


A Neumann J?nos Sz?m?t?g?p- Tudom?nyi T?rsas?g Webalkalmaz?sok Fejleszt?se Szakoszt?ly?nak tagjak?nt egy ?sszefoglal?, folyamatosan ?p?l? referenci?nak sz?nt dokumentummal k?v?ntam ?regb?teni a szakoszt?ly h?rnev?t.
2003.06.09

Magyar karakterek a weben ?s PHP-ben


A weben a magyar karakterek kezel?se egy kicsit elhanyagolt ter?let, k?sz?nhet?en a szabv?nyok sokf?les?g?nek ?s a b?ng?sz?k egyedi megold?sainak - a cikk az ezek k?z?tti kiigazod?sban seg?t, er?sen koncentr?lva a gyakorlati megold?sokra. A prog.hu siteon megjelent cikk k?zvetlen st?lusa eredeti c?lj?nak k?sz?nhet?: mind?ssze egy levelez?lista sz?m?ra k?sz?lt le?r?snak indult. A cikk olvas?i ?rt?kel?se: 5 az 5-b?l.
2002.10.22

mod_rewrite: A Beginner's Guide to URL Rewriting


A cikk az Apache egy kev?ss? ismert illetve kihaszn?lt modulj?r?l, a mod_rewrite-r?l k?sz?lt. A cikk eg?sz nagy sikert aratott a n?v?s tartalm?r?l ismert  sitepoint.com-on - az olvas?k 8.9-re ?rt?kelt?k a 10-es sk?l?n, m?g sokan a "Give author feedback" feature-n kereszt?l "k?sz?nt?k meg" a cikket.
2002.11.05

ISO szerinti karakter entit?sok


Egy ?sszefoglal? referencia, amelyen az ISO szabv?ny ?ltal r?gz?tett SGML entit?sok kereshet?k vissza, ?s egyben persze b?ng?sz?t?mogatotts?guk is tesztelhet?.
2002.10.31

a b?ng?sz?k viselked?se: magyar ?kezetes karakterek


B?ng?sz?tesztek eredm?nyei a "mindig kritikus" ? ?s ? magyar karakterekkel k?l?nb?z? karakterk?szlet be?ll?t?sok eset?n.
2001.05.14

Cisco H?l?zati Akad?mia esettanulm?ny


A Cisco H?l?zati Akad?mia (Cisco Networking Academy) negyedik szemeszter kapcs?n k?sz?lt esettanulm?ny: egy WAN-LAN h?l?zat r?szletes terve. Kiv?lasztottk?nt a Cisco k?pvisel?i el?tt is bemutat?sra ker?lt.
2000.02.01

sz?m?t?g?pes grafika


Egy t?bbh?napos, komplett k?z?piskolai tananyag a sz?m?t?g?pes grafika (2D, 3D) t?mak?r?b?l, Turbo Pascalra ?p?tve, abb?l az id?b?l, amikor tan?tanom kellett a diploma ?rdek?ben.
1999.10.31

multim?dia


?ttekint? tanulm?ny a multim?di?r?l ?ltal?noss?gban, kitekint?ssel a multim?di?s eszk?z?k alkalmaz?s?ra az oktat?sban.

publik?ci?k


n?ha er?s k?sztet?st ?rzek arra, hogy n?h?ny dolgot megosszak emberekkel, ennek k?sz?nhet?en azt?n id?r?l id?re sz?letnek cikkek, illetve egy?b, ?ltalam m?sok sz?m?ra is hasznosnak ?t?lt anyagok. kieg?sz?t?sk?ppen hadd ?lljon alant p?r site, amiket j?magam haszn?lok inform?ci?gy?jt?sre.