webfejleszt?s, weboldalk?sz?t?s, port?l k?sz?t?s, szoftver- ?s alkalmaz?sfejleszt?s


Folyamatt?mogat? ?s e-business rendszerek, port?lok, CMSek (tartalomkezel? rendszerek)?Webfejleszt? c?gem ?r?mmel seg?t.
 • platformok: HP Tru64 UNIX, Linux, Sun Solaris V, AIX, Oracle 9i Application Server, Windows 95, 98, NT 4, 2000, NT Terminal Server (farm adminisztr?ci?)
 • nyelvek ?s technol?gi?k: PHP, objektum-orient?lt fejleszt?s, XML, Smarty template library, WYSIWYG control, HTML/XTHML, CSS 1-2, WebDAV (?s OraDAV), b?ng?sz?f?ggetlen JavaScript (DOM/DHTML); Clipper; dBase; Pascal; C; az Internethez kapcsol?d? protokollok ?s szabv?nyok ismerete
 • adatb?ziskezel?k: Oracle, PostgreSQL, MySQL
 • h?l?zati ismeretek (Cisco Certified Network Associate angol nyelven elv?gzett 4 szemeszteres tanfolyam ?s sikeres (94%) vizsga az IQSoft John Bryce Prometric vizsgak?zpontj?ban): OSI szintek, LAN logikai ?s fizikai tervez?s (c?mkioszt?s, subnetel?s, stb.), Ethernet technol?gi?k, hub-ok, Cisco routerek ?s switchek konfigur?l?sa (TCP/UDP, IPX/SPX, RIP, IGRP, CDP, access lists, ...), WAN alapok (ISDN, Frame Relay, PPP), hibafelder?t?si technik?k, kapcsol?d? elm?let, stb.
Term?szetesen a lista m?g hosszasan folytathat? workflow ?s e-business rendszerek, port?lok, content management rendszerek, h?l?zat- ?s rendszermenedzsment ter?let?n.

referenci?k - alkalmaz?sok


N?h?ny a nagyobb l?legzetv?tel? alkalmaz?sok k?z?l:
 • T?meges SMS k?ld? rendszer
  A T?meges SMS k?ld? szolg?ltat?s technikai fel?p?t?se ?s menedzsel?se
  Az SMS-k?ld? rendszer egy ?sszetett, sz?mos extra szolg?ltat?st ny?jt? eDM megold?s, amely naponta ak?r t?bb sz?zezer SMS k?zbes?t?s?re alkalmas - mindezt a h?tt?rben egy igen fejlett elsz?mol?si rendszer t?mogatja.
 • T?meges SMS k?ld? rendszer - Wallis Aut? Holding Rt.
  Wallis Aut? HoldingT?meges SMS k?ld? alkalmaz?s a WAH Rt. sz?m?ra
  Az SMS-k?ld? rendszeren alapul?, a WAH Rt. ig?nyeihez alkalmazkod? ?s folyamatait k?vet? t?meges SMS k?ld? alkalmaz?s a WAH csoport tagjai sz?m?ra (forgalmazott m?rk?k: BMW, Rover, Citroën, stb.), amely a csoport v?llalatir?ny?t?si rendszer?hez is integr?ci?t biztos?t.
 • Marso Kft web?ruh?z
  marso.hu online shop Oracle alap? v?llalatir?ny?t?si rendszerbe integr?lt B2C (business to customer) ?s B2B (business to business) web?ruh?z frontend.
  Keretrendszer: az ERP rendszerb?l vett komplex adatt?meg haszn?lhat? form?ban t?rt?n? tov?bbad?sa, ?sszetett keres?si ?s eredm?nysz?r?si lehet?s?gek. T?voli adatb?zishoz kapcsol?d?sok ?s lek?r?sek sz?m?nak optimaliz?l?sa (gyors?t?t?rak), az ?zleti kritikus alkalmaz?snak megfelel? biztons?gi megold?sok.
  B2C oldalak: felhaszn?l?kezel?s, term?kkeres?s, kos?rkezel?s, megrendel?sek.
  B2B oldalak: felhaszn?l?kezel?s, term?kkeres?s, r?szletesebb megrendel?sek, foly?sz?mlaegyenleg, kor?bbi megrendel?sek list?ja.

saj?t munk?im - port?lok, websiteok, web?ruh?zak


Az ?gyfelek bemutat?s?t k?vet? felsorol?s a siteok dinamikus funkci?inak t?m?r list?ja (a websiteok dinamikus r?sze PHP-ban k?sz?l, ?ltal?ban adatb?zison alapul, ?s kivitelez?s?k gyakran ?sszetett funkci?k megval?s?t?s?t ig?nyli).
 • www.videoplayer.hu
  videoplayer.hu website k?z?ss?gi vide?- ?s k?pmegoszt? szolg?ltat?s
  Komplex vide?- ?s k?pmegoszt? szolg?ltat?s a youtube.com mint?j?ra, napi 2 milli?s kezd? oldallet?lt?sre optimaliz?lva.
 • www.jupitergreetings.com
  jupitergreetings.com k?peslapk?ld? szolg?ltat?s
  Flash vide? alap? k?peslapok ?s fot?albumok k?ld?s?re szolg?l? fizet?s hozz?f?r?s? oldal fejleszt?se. Verisign Payflow payment gateway ?s Paypal fizet?si megold?sok, ?sszetett prom?ci?s ?s prom?ci?k?vet?si lehet?s?gek, a l?togat?k sz?m?ra az alapfunkci?kon t?l fejlett "eml?keztet?" ?s c?mjegyz?k szolg?ltat?s, illetve aj?nd?k tags?g v?s?rl?si lehet?s?ge.
 • www.wella.hu
  wella.hu website a Wella Magyarorsz?g weboldala
  A n?met website (www.wella.de) teljesk?r? magyar nyelv? adapt?ci?ja (kb. 150 oldal (tucatnyi term?kcsoport aloldal), statikus, dinamikus inform?ci?kkal, Flash anyagokkal) egy Java alap? website implement?ci?s rendszer seg?ts?g?vel.
 • www.dcafyoungfaces.net
  dcafyoungfaces.net website angol nyelv? k?z?ss?gi site - a Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces tagozata
  h?rek (h?r?rtes?t? e-mailekkel), h?rlev?l, regisztr?ci?, regisztr?ltaknak: f?rum, PHP alap? (b?ng?sz?f?ggetlen) chat, publik?ci?k felt?lt?se, regisztr?ltak list?ja ?s profiljuk ?ttekint?se, szavaz?s
 • www.hunlit.hu
  hunlit.hu website Hungarian Literature, k?tnyelv? irodalmi adatb?zis a Magyar K?nyv Alap?tv?ny sz?m?ra
  szerz?k, d?jak, publik?ci?k (nyomtathat? v?ltozat dinamikusan k?sz?l PDF-ben), antol?gi?k, linkek, "bolondbiztos" keres?s (pl a "kostolani" kifejez?sre megtal?lja Kosztol?nyi Dezs?t), r?szletes keres?s, felhaszn?l?bar?t URL-ek (pl. http://www.hunlit.hu/petofisandor ). (a site adminisztr?ci? ?s a felhaszn?l?i regisztr?ci? a clonefish-sel k?sz?lt)
 • www.gestimhungary.com
  gestimhungary.com website Gestim Hungary ingatlankereskedelem ?s szolg?ltat?sok
  hatnyelv? website (magyar, k?nai, angol, n?met, francia, spanyol, olasz), tartalmak, b?relhet?/megv?s?rolhat? lak?sok, ?sszetett keres?vel, regisztr?ci?val, regisztr?lt felhaszn?l?k ingatlan?rtes?t?t k?rhetnek e-mailben ?jonnan felker?lt ingatlanokr?l (az ?rtes?t?s param?terei be?ll?that?ak), dinamikus Budapest t?rk?p amely az ingatlanok hely?t is jelzi, partneri oldalak
 • www.mayochix.com
  mayochix.com website k?tnyelv? brand site
  viszontelad?k list?ja, ?zen?f?zet, let?lt?sek/linkek, keresked?i fel?let, h?rek (a magyar v?ltozatban), h?rlev?l
 • www.freee.hu
  freee.hu website a magyar klubmagazin k?z?ss?gi port?lja
  h?rek, cikkek, magazin prom?ci? ?s arch?vum, regisztr?ci?, f?rum, priv?t ?zenetek, a l?togat?k mp3-akat ?s saj?t gal?ri?kat t?lthetnek fel, programf?zet, kategoriz?lt linkt?r, szavaz?s, h?rlev?l, r?szletes keres?
 • www.urec.hu
  urec.hu website az Underground Records lemezbolt websiteja
  h?rek, chart h?rek, gal?ria, megjelen?sek (cd/bakelit, exkluz?v), regisztr?ci?, f?rum, r?di?k (broadcast), prom?ci? (dj-k), programok, h?rlev?l, szavaz?s, keres?s
 • www.zone.hu
  zone.hu website web?ruh?z & k?z?ss?gi port?l a streetwear disztrib?tor (Vans, DC, ?s, emerica, etnies) ?s az Amazone magazin kiad?ja sz?m?ra
  web?ruh?z ?s term?ktall?z?, h?rek, Amazone magazin arch?vum, let?lt?sek, linkek, regisztr?ci?, team tagok, szavaz?s, k?pfelt?lt?s, f?rum, esem?nyek, viszontelad?k, faq
 • www.refugeelawreader.org
  refugeelawreader.org website Refugee Law Reader a LARC sz?m?ra
  on-line, angol nyelv?, dinamikusan szerkesztett tananyag a nemzetk?zi mened?kjogr?l. testreszabott kateg?riarendszer, dokumentumok, ?llom?nyfelt?lt?s, szerkeszt?i kommentek, egyedi r?szletes keres?s
 • www.csdf.hu
  csdf.hu website A Civil T?rsadalom Fejl?d?s??rt Alap?tv?ny weboldala
  k?tnyelv? website: tartalom (CMS) csatolhat?, jelsz?val v?dhet? ?llom?nyokkal, h?rek, felhaszn?l?i regisztr?ci?, szak?rt?i f?rum h?rom jogosults?gi szinttel (a site adminisztr?ci? ?s a felhaszn?l?i regisztr?ci? a clonefish-sel k?sz?lt).
 • www.snowfox.hu
  Snowfox website A SnowFox International Kft websiteja
  term?kkatal?gus ?s ?sszetett term?kkeres? a c?g v?llalatir?ny?t?si rendszer?b?l import?lt adatok alapj?n, tartalommenedzsment (CMS): h?rek, tartalmak, ?sszetett aj?nlatk?r? ?rlap, let?lthet?, jelsz?val v?dhet? ?llom?nyok
 • www.demoscene.hu
  demoscene.hu website demoscene k?z?ss?gi port?l
  t?bb skinnel rendelkez? k?tnyelv? site, regisztr?ci?, h?rek/cikkek/linkek/let?lt?sek hozz?ad?sa, f?rum, egysoros, csoportok, faq, partik
 • FSGuide
  web alap? adminisztr?ci?s eszk?z szerverek karbantart?s?hoz (pl. hosting c?lokra). Felhaszn?l?kezel?s ?s hozz?f?r?s-kontroll, m?lyen param?terezhet?, felhaszn?l?bar?t megold?sok.
 • IFSZ Kft. port?l
  ifsz.hu website Oracle adatb?zison ?s PHP-n alapul? port?l intranet ?s publikus port?l.
  Keretrendszer: CMS funkci?k (integr?lt WYSIWYG tartalomszerkeszt?vel), automatikus t?voli tartalom?tv?tel, felhaszn?l?k - szerepek - jogosults?gok kezel?se, nagy m?lys?g? param?terezhet?s?g, dokumentumhozz?f?r?si lehet?s?gek, felhaszn?l?- ?s keres?bar?t URL-ek (mod_rewrite), keres?motorra optimaliz?lts?g (SEO), t?bbnyelv?s?g, saj?t indexel?ssel dolgoz? keres?rendszer.
  Intranet funkci?k: f?rum (?rtes?t?sekkel, v?gtelen m?lys?g? kateg?riarendszerrel), min?s?gbiztons?t?si rendszert t?mogat? e-mailes (IMAP) iktat?rendszer, integr?lt k?z?ss?gi webnapt?r, nyilv?ntart?sok, bels? dokumentumok kezel?se, adminisztr?ci?s funkci?k.
 • www.csdf.hu/workshop2005
  10. CEU Fundraising Workshop microsite A 10. CEU Fundraising Workshop rendezv?ny microsite-ja
  tartalommenedzsment (CMS), r?szv?teli regisztr?ci?s form
 • www.suvet.hu
  Suvet website A Suvet Research piac- ?s marketingkutat? c?g websiteja
  k?tnyelv? website: tartalommenedzsment (CMS), referencialista, aj?nlatk?r? ?s prezent?ci?k?r? ?rlapok
 • www.marcel-carmel.com
  Marcel-Carmel website Marcel (Carmel) bemutatkoz? ?s inform?ci?s websiteja
  k?tnyelv? website: h?rek, fell?p?sek, diszkogr?fia, tartalmak, vend?gk?nyv
 • www.glamourmodels.hu
  Glamour Models website A Glamour Models modell?gyn?ks?g websiteja
  modellregisztr?ci? ?s aj?nlatk?r?s